OM OSS

Norsk Fjellsprengning AS ble etablert i november 2004 av Marius Haugen og Bjørn Becker Johansen. Siden da har selskapet blitt et av Østlandets ledende selskaper innen boring og sprengning. Vi samarbeider med profesjonelle leverandører og konsulenter innen boring og sprengning som bistår ved behov.

I 2012 ble 70% av Norsk Fjellsprengning AS kjøpt av Vestfold Fjellboring AS. Norsk Fjellsprengnings mange dyktige borvognførere/bergsprengere gikk da inn i teamet til Vestfold Fjellboring AS og sammen tilfører selskapene hverandre verdifull kompetanse. 

I 2017 dannet Vestfold Fjellboring AS, Norsk Fjellsprengning AS og Norrbottens Bergteknik AB selskapet Nordisk Bergteknik AB som til sammen består av omtrent 40 borerigger og over 80 ansatte. Det nye selskapet blir Nordens største enkeltstående sprengningsbedrift. 

Gjennom lang erfaring i bransjen har vi utviklet gode prosesser og rutiner for alle fasene som et prosjekt går igjennom. Det sikrer deg en optimal gjennomføring fra oppstart til ferdigstilling. HMS/KS arbeid står sentralt i Norsk Fjellsprengning AS sitt arbeid. Morselskapet er ISO-sertifisert og datterselskapet

følger samme HMS/KS – plan som Vestfold Fjellboring.
 

Nøkkelopplysninger om Norsk Fjellsprenging AS:

 

- Medlem i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
- Selskapet har sentralgodkjenning som utførende og kontrollerende enhet innen grunn og terreng.
- Godkjent i leverandørregisteret StartBANK


Les vår personvernerklæring

​Marius Haugen​​

Daglig Leder og Bergsprengningsleder:
Marius Haugen
Tlf. 481 45 484
Mail: marius.haugen@norskfjellsprengning.no

Bjørn Becker Johansen

Are Lindseth Nes

Driftsleder og bergsprengningsleder:

Are Lindseth Nes

Tlf. 924 86 954

Mail: are.nes@norskfjellsprengning.no

Bjørn Becker Johansen
Silje Anette Bakken

Hms og ks leder:

Silje Anette Bakken

Tlf. 464 44 689

Mail: siljeanette.bakken@vestfold-fjellboring.no